100% Tempelhof

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

100% Tempelhof

Joost van der Loo
Proficiat met je park en sterkte met het zoeken naar een andere woning. Dat was de rode draad van de fietstocht door het andere Berlijn. Wat hebben we genoten met zijn allen van dat heerlijke dakterras, je kennis en de ongedwongen sfeer. Loopt de lucht eruit dan zorg jij dat er weer lucht in komt! Bravo! Wij hebben er heerlijk van genoten.

grts Joost