11 april rondleiding

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

11 april rondleiding

Monique
Beste Sido,
Nogmaals wil ik je via deze weg hartelijk danken voor de super gezellige én informatieve middag met jou in (voormalige oost) Berlijn! Een aanrader voor iedereen die wil kennismaken met deze bijzondere stad.
Jouw persoonlijke aanpak en enthousiasme zorgt ervoor dat je snel van de stad gaat houden!

En dan die heerlijke 'koffie-met-koek-stop' bij Kamps Koffie Haus; zéker in de tour laten zitten.

Kortom; een fijne middag die ik aan iedereen kan aanbevelen!

groetjes,
Monique