15 mei 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

15 mei 2013

familie de Graaf
Wij hebben een fijne middag met Sido in Berlijn doorgebracht. Het was prachtig weer en Sido loodste ons (9 personen) op vakkundige wijze met de fiets door de stad. We hebben heel veel gezien en gehoord over de Berlijnse muur en alles wat hiermee in verband staat (combinatie van route 1 en 3). Sido kan geanimeerd vertellen (niet het opdreunen van een uit het hoofd geleerd verhaaltje) en gaat uitgebreid in op de vragen die bij het gezelschap leven. Verder heeft hij een documentatiemap bij de hand waarbij hij visueel zijn verhaal kan ondersteunen. Ook heeft hij de tijd en je krijgt niet de indruk dat hij weer zo snel mogelijk terug wil zijn. Alles gaat heel ongedwongen en je bent vanaf het begin eigen met hem. Ook het maken van afspraken gaat snel en soepel. Zondermeer aan te bevelen als gids.