16 juli 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

16 juli 2015

Frank en Daan
Op 16 juli 2015 samen met Sido, mijn zoon Daan (17) in mijzelf (Frank 52) heerlijk gefietst door een zonnig Berlijn.
Wij wilden graag verhalen, gebouwen en herinneringen aan de 2e WO horen en zien. Dat is het mooie van een prive-tour, want dat wordt dan met veel passie door Sido ingevuld.
Hij weet veel te vertellen. 4 uur fietsen vliegt voorbij. Echt een aanrader!!!