25 jaar val van de Muur

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

25 jaar val van de Muur

Jaco
Sido, bedankt dat je ons op de fiets mee hebt genomen in het verhaal over de Berlijnse muur. Je hebt ons meegenomen naar leuke en historische plekken. Je verhaal en foto's heeft dit weekend waar we de val van de muur hebben gevierd onvergetelijk gemaakt!