Aanrader: direct vanuit het vliegtuig op de fiets door Berlijn.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Aanrader: direct vanuit het vliegtuig op de fiets door Berlijn.

Joost
Niet eerst hangen, inchecken in het appartement, uitgebreid lunchen of aan het Duitse bier. Binnen een halfuur na landing zaten we met Sido op de fiets voor een eerste kennismaking met Berlijn. Ik kan het iedereen aanraden. Binnen 5 uur na aankomst voelde Berlijn niet meer als volslagen onbekend terrein. We hadden grip op de lay-out van de stad; van de highlights en hun ligging ten opzichte van elkaar, en daarnaast waren we direct opgefrist van de sloomheid die bezit van je neemt na een aantal uur reizen.

Sido is een fijne gids om mee rond te toeren. Hij weet veel, en deelt zijn kennis op een prettige manier. Precies wat je van een gids verwacht: zonder zijn verhalen hadden we op dezelfde plaatsen minder gezien.

Elke cent waard! Bedankt Sido!