Aanrader!!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Aanrader!!!

M art
Beste Sido, bedankt voor de fijne rondleiding afgelopen zondag. We hadden inmiddels al flink wat kilometers Berlijn in de benen, en hadden ons vooraf ook best goed ingelezen. Toch wist je ons nog heel veel wijzer te maken, en heb je ons plekken van deze mooie stad laten zien die we zelf anders nooit hadden ontdekt.
Jouw tip om in de buurt van het Ostkreuz te gaan eten is ook goed bevallen. Sunday in de Sontagstrasse was zeer de moeite waard. Goed gegeten en nog aardige bediening ook!
Al met al een zeer geslaagde dag. Nogmaals bedankt en tot ziens!
M art & A nnita