Achter Sido aan en eindigen in een Ballhaus :)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Achter Sido aan en eindigen in een Ballhaus :)

Marjo P.
We waren met zn 9-en, dames zo tussen de 40 en 60+, net aangekomen in Berlijn. Het contact met DwarsdoorBerlijn hadden we een paar dagen daarvoor al gelegd via de mail. Een paar uur dwaalden we dwars door (Oost-) Berlijn met Sido, die en passant heel aanstekelijk en aanschouwend de historie en hoe het nu zit in Berlijn aan ons liet zien. Dankzij hem ontdekten we in heel Berlijn hofjes tot wel 8 poortjes na de straatkant, en de indrukwekkende stolpersteinen voor de huizen waar ooit Joodse families hadden gewoond , en hadden we een geweldige avond in Claerchens Ballhous in de Auguststrasse ('ik krijg hier geen commissie voor hoor, tis gewoon een waanzinnige tent'), met gigaschnitzels en dansles op de koop toe. En het was net of Marlene Dietrich ook in de zaal zat! Kortom begin je reis met Dwars door Berlijn, het maakt je trip nog meer de moeite waard!