Alternatieve fietstocht door Berlijn (route 2)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Alternatieve fietstocht door Berlijn (route 2)

Henk Paas
Zondag 7 juli een alternatieve tour (route 2) met Sido gefietst. En het was geweldig. De bekende plekken hadden we al gezien en we hadden behoefte om ook eens het niet/minder toeristische Berlijn te zien. En dat is prima gelukt. Met name Tempelhof was een leuke ervaring.
Sido is een gedreven verteller die met heel veel enthousiasme over zijn stad Berlijn vertelt. Op alle vragen kan hij antwoord geven, en dat geeft aan dat hij zich heel erg heeft verdiept in de stad en zijn wetenswaardigheden.
Daarnaast was de korte termijn waarop we (4 personen) de tour konden plannen een verademing.
Kortom , een aanrader voor iedere Nederlander die Berlijn bezoekt en op zoek is naar iets anders dan de geijkte fietstouren.

Sido, bedankt.