Berlijn alternatief

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Berlijn alternatief

Daan
Zondag 5 mei gefietst door Berlijn met 4 personen, mooi weer, afwisselende fietsroute van 20 km totaal met tussenstops waar Sido informatie gaf en alle vragen heeft beantwoord die wij konden bedenken. Deze fietstour heeft ons weekend in Berlijn meer achtergrond en verdieping gegeven waarvoor hartelijk dank. Wij kunnen het iedereen aanbevelen!