Berlijn ontdekken per fiets met 4 kids

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Berlijn ontdekken per fiets met 4 kids

Alette
In 4 uur tijd heeft Sido ons op de fiets meegenomen door Berlijn. Het fietsen met het hele gezin door de stad was al een belevenis op zich, maar onder begeleiding van Sido was het helemaal bijzonder. Je komt op allerlei plekken die je anders niet zou bezoeken. Bovendien vertelt hij er van alles over. En wel op zo'n manier dat het zowel voor ons als volwassenen als voor onze kinderen erg interessant en leuk was. Fietsen met Sido was zeker een van de hoogtepunten van onze week in Berlijn!