Berlijn op de fiets!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Berlijn op de fiets!

Mattijs en Denise Hubers
Aangezien wij met twee kinderen, van 7 en 9 jaar oud, Berlijn wilden verkennen, hebben we Sido gevraagd of hij beschikbaar was voor een rondleiding. Binnen de kortste tijd was het geregeld en wat was het leuk!! Sido weet op een leuke, ontspannende en boeiende wijze de mooiste plekjes van Berlijn te tonen en dat uiteraard op de fiets. We hebben genoten, ook de kinderen. De tijd vloog voorbij. Sido biedt optimale flexibiliteit met het samenstellen van de route. Wij kunnen terugkijken op een fantastische tijd in Berlijn, de kids geven al aan nogmaals te willen. Sido bedankt, ook voor je tips! En wie weet tot een volgende keer, we zijn nog niet uitgekeken in Berlijn! Groetjes, Mattijs, Denise, Lars & Rick uit Amersfoort.