Bike-tour door Berlijn met Sido.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bike-tour door Berlijn met Sido.

Gert
Deskundig, vakkundig, boeiend. Prima bike-tour gemaakt met Sido. Ook voor de 60 plusser beslist een aanrader.