Citytrip Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Citytrip Berlijn

Antoine La Rooij
Wat een fantastische rondleiding heb je onze groep gegeven op de dag voor onze Halve Marathon van Berlijn. Met recht dwars door Berlijn. Jouw bevlogen wijze van vertellen maakte dat de vier uur durende trip voorbij is gevlogen. Ontzettend bedankt nogmaals!