´De Berlijnse Hoogtepunten´

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

´De Berlijnse Hoogtepunten´

Familie Van der Velden
Beste Sido,

Nogmaals bedankt voor jouw inspirerende rondleiding afgelopen vrijdag.
Onze kinderen hebben aandachtig geluisterd, kwamen later op allerelei dingen terug die ze hadden gezien en van jou hadden gehoord en vonden het "supergaaf" zoals de jongste zei.
Da's een mooi compliment en daar sluiten wij ons als ouders bij aan!

Groeten,

Marijn van der Velden & familie