Doen!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Doen!!

Familie Brentjes
In December 2012 zijn wij met Sido door Berlijn gefietst. Het was geweldig! Onze pubers van 16 en 11 waren onder de indruk en dat gebeurt niet vaak! Sido, bedankt! Wie weet, komen wij weer!!