Dwars door Berlijn 6 okt 2012

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dwars door Berlijn 6 okt 2012

Gert schimmel
Sido,

Voor het eerst in Berlijn en dan op de fiets met 7 vrienden met jou als gids.
Ik heb enorm genoten van je verhalen en de "kruip door sluip door" weggetjes
Jouw kennis van Berlijn heeft ons enorm geboeid en we hebben meer dan 4 uur
aan je lippen gehangen. Waanzinnig!! Voor iedereen een aanrader.

Groeten Gert(Je weet wel van de "altes reichformat "stenen)