Dwars door Berlijn met Sido: gewoon doen !!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dwars door Berlijn met Sido: gewoon doen !!

Roel. Peter, Marjan, Rini
Met de marathon van Berlijn nog in de benen, hebben we maandag (30/9/13) een leuke en zeer interessante fietstocht met Sido door Berlijn gemaakt. Sido kan je alles over Berlijn vertellen en laten zien;  dat kunnen waarschijnlijk meer gidsen. Wat de (fiets)tocht met Sido zo bijzonder maakt, is dat hij je juist stukjes Berlijn kan laten zien, die je anders niet zo maar ziet.  En dat lekker in je eigen taal, het Nederlands, dat luistert ook wel prettig.   Over dat ‘andere Berlijn’ kan Sido ook heel veel en heel enthousiast vertellen.  Wat is er nu mooier, dan dat een gids in zijn eigen taal, het Nederlands,  in Berlijn tegen je zegt: “kijk, hier woon ik! ”. Dan weet je: deze gids houdt van Berlijn. Sido weet die liefde op een leuke en enthousiaste manier over te brengen.