Dwars door Berlijn "Anders"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dwars door Berlijn "Anders"

Lia Maijenburg
Wij hebben genoten van de fietstocht.
Een aanrader voor een ieder die Berlijn eens anders wil zien dan te voet.
Wij kozen voor Berlijn Anders omdat de highlights te voet ook goed te doen zijn.
Bert en Lia Maijenburg