Dwars door Berlijn!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dwars door Berlijn!

Gilbert&Sandra
Onze eerste kennismaking met Berlijn! Samen met onze vrienden een geweldige tocht met Sido door Berlijn. Ontzettend fijn om met een privé gids door Berlijn te fietsen!
Sido heeft ons een mooie inkijk gegeven in de geschiedenis en interessante plekken van Berlijn.
Het was heel fijn om deze tocht op onze eerste dag in Berlijn te doen omdat we zo een beter beeld van de geschiedenis hadden gekregen en tips/ ideeën voor de rest van onze dagen in Berlijn.
Sido houdt ook goed rekening met je persoonlijke wensen en omstandigheden (bijv. tempo)
Al met al een geweldige ervaring die we iedereen kunnen aanbevelen!