Dwars door Berlijn x2

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dwars door Berlijn x2

Marjolein
Een dag op de fiets met Sido is een onvergetelijke ervaring! Hij weet zo ontzettend veel van de stad Berlijn. Niet alleen qua geschiedenis, maar ook zeker qua cultuur. Inmiddels heb ik twee rondleidingen mogen meemaken waar slechts één maand tussen zat. Als je denkt dat dit saai is omdat je twee keer hetzelfde verhaal krijgt, dan heb je het mooi mis.

Met hetzelfde doel, veel geschiedenis en een vleugje kunst en muziek, kreeg ik tot mijn grote verrassing een totaal andere rondleiding door een totaal ander deel van Berlijn. Verrassend, vernieuwend en inspirerend. Als je Berlijn een bezoek brengt, mag een fietstocht niet ontbreken. Als het even kan, zit ik binnenkort weer op de fiets achter Sido aan!