Dwars door de kou

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dwars door de kou

Leen, Chris en Ad
20 februari 2011 hebben mijn vader, mijn zus en ik een fietstocht gedaan met Sido. Het was voor ons alle drie de eerste keer in Berlijn. Op de mooie fietsen vertrokken wij. Het was maar al te koud, maar door alle indrukken merkte je daar weinig van. Sido wist overal erg veel bij te vertellen en ook op een hele interessante manier. De volgende keer dat we in Berlijn zijn doen we zeker nog een andere tocht, of het nieuwe kickbiking waar we erg benieuwd naar zijn!

Dwars door Berlijn is zeker een aanrader!