Echt heel leuk!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Echt heel leuk!

Roelienke
Met ons gezin (kinderen van 8 en 14) hadden we al een paar dagen in Berlijn doorgebracht en vonden het allemaal erg groot en veel en druk. Met Sido beleefde we ons hoogtepunt! Heerlijk fietsen, interessante verhalen, mooie plekken, ook rustige. Super!