Een andere kijk op Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Een andere kijk op Berlijn

Monique Peters
Waar menigeen van onze groep al vaker in Berlijn is geweest en "alles" al heeft gezien, heb jij ons door een andere bril laten kijken. Je hebt je passie voor deze stad doorgegeven. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we na afloop van de tocht een aantal uur hebben bijgeboekt. Onze complimenten, dat je zoveel weet over deze stad en op elke vraag een antwoord weet.
We hebben dankzij jou de charme van Berlijn ontdekt, een ander Berlijn.
De dag na onze ontmoeting met jou hebben we, mede dankzij jouw tips met andere ogen door Berlijn gewandeld!

Groetjes uit de Achterhoek,
Herbert, Martina, Harrie, Ans, Jolanda, Gerard en Monique