Een mooie ervaring rijker.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Een mooie ervaring rijker.

Lejo Bexkens
Het was een bijzondere ervaring om een geschiedenisles annex stadstour te  krijgen van iemand die zo'n 27 jaar geleden als leerling bij mij in groep 7-8 zat.
Sido weet waarover hij het heeft en weet dit duidelijk en met enthousiasme over te brengen. Je kunt merken dat Berlijn inmiddels  "zijn stad" is. Het was voor ons op de eerste dag van ons bezoek aan Berlijn een mooie eye-opener. De volgende dagen hebben we dankzij zijn tips nog een aantal mooie plekken bezocht.
Al met al, zeker de moeite waard en vooral handig op de fiets. Lopend kom je nergens in Berlijn en met het openbaar vervoer zie je lang niet zoveel.

Sido bedankt en wie weet nog eens tot ziens