Enthousiaste Nederlandse gids @ Dwars door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Enthousiaste Nederlandse gids @ Dwars door Berlijn

Marloes Buter
Vrijdag 4 oktober hadden wij (een groep van 7 meiden) een fietstocht geboekt @ Sido.
Een geweldige ervaring die ik iedereen kan aanraden.
Sido vertelt enorm enthousiast zijn verhaal en weet veel over de stad Berlijn 'Vroeger & Nu'.

Veel succes en ga vooral zo door!