Fantastisch!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fantastisch!

Familie Bakker
Wij hebben op zondag 28 april een fietsrondleiding gehad van Sido. Het maakte onze trip naar Berlijn wel heel speciaal. We hadden zelf al de het een en ander bekeken, maar Sido zorgde voor een rondleiding waardoor we de (verborgen) pareltjes van Berlijn zelf konden bezoeken en ervaren. Sido is niet alleen een meefietsende maar vooral ook een vertellende gids. Door regelmatig even te stoppen laat hij je de geheimen van Berlijn zelf beleven. Zonder zo'n fietstocht is een bezoek aan Berlijn incompleet!

Sido, nogmaals, maar nu digitaal, bedankt voor de fantastische middag en als wij weer naar Berlijn gaan, weten we je weer te vinden.

Groet,

Familie Bakker (Koos, Ada, Fiona & Tom).