Fantastische rondleiding de eerste dag Berlijn aanrader!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fantastische rondleiding de eerste dag Berlijn aanrader!

Gees Falke
Als gezelschap van 6 personen hebben we maandag 6 oktober (de eerste dag van ons bezoek aan Berlijn) een rondleiding op de fiets gehad van Sido. Mooie route met veel bezienswaardigheden en verhalen en tips daarbij zodat wij een goede eerste indruk kregen van Berlijn. We konden de volgende dagen goed beslissen wat we vooral uitgebreider wilden zien. Dank voor je tips we hebben heel veel gedaan in drie dagen. Mooi en voor zichzelfsprekend fotomateriaal als aanvulling op de rondleiding vonden we geweldig.Koffiepauze in de oude dansschool was ook erg leuk. Nogmaals hartelijk dank en veel succes verder.