Fietsavontuur 01-04-2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietsavontuur 01-04-2017

Harm Wester
Zaterdagmiddag 1 april 2017 hebben we met z'n zessen Sido "afgehuurd" voor een fietstocht door Berlijn.
Op voorhand was ik niet zo van de georganiseerde tochten maar man, wat heb ik genoten van deze tocht!
Een waar avontuur.

Sido was prompt op de afgeproken tijd en plek en de fietsen waren prima.
Uiteindelijk zijn we ruim vier uur op pad geweest en ongelooflijk veel leuke, boeiende en interessante dingen gezien die je normaal als argeloze toerist niet ziet of weet.

Voor mij waren er eigenlijk alleen maar hoogtepunten, waaronder:
- de Karl-Marx-Allee met de boekhandel (Das Leben der Anderen)
- de vele parken
- de 1500m muur met de East Side Gallery
- vliegveld Tempelhof
- Kreuzberg (meerdere keren)

Sido had vele interssante verhalen die gelukkig niet alleen maar op de (koude) oorlog waren terug te voeren maar ook over het hedendaagse Berlijn. Een geweldige stad om in te zijn. Wij waren er vier dagen en dat was geen dag te veel!

Via dit gastenboek wil ik Sido nogmaals bedanken voor het maken van prachtige nieuwe herinneringen.
Groet,
Harm Wester