Fietsen door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietsen door Berlijn

Francine
4 juli 2012, onder leiding van Sido per fiets de eerste kennismaking met Berlijn. Het was geweldig, voor iedereen aan te bevelen. Berlijnse hoogtepunten, een beetje geschiedenis, onverwachte doorkijkjes en ons eerste biertje in de Biergarten aan de Spree.