Fietsen door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietsen door Berlijn

Erik
De fietstocht onder leiding van Sido was voor ons het hoogtepunt van ons bezoek aan Berlijn. De plekken die we bezocht hebben waren erg mooi en de informatie en verhalen van Sido maakte het geheel compleet. Sido was instaat om 3 tieners (15, 17 en 18 jaar oud) te boeien. Geweldig.