Fietsen door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ton
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietsen door Berlijn

Ton
wij zijn met  5 vrienden op 11 april door Berlijn gefietst met Sido.
Het was nog leuker en beter dan we hadden verwacht, wij kunnen dit iedereen aanraden.
Dus Sido nogmaals bedankt voor de prima fiets tour.

Jan, Ed, Bas, Eldert en Ton