Fietsen op 9/3/2012

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietsen op 9/3/2012

John Hage
Superleuke middag gehad! Op de fiets veel gezien en over de stad gehoord. Sido is erg enthousiast en weet dat goed over te brengen. Een perfecte manier om in korte tijd heel veel van deze indrukwekkende stad mee te maken!