Fietsend door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietsend door Berlijn

Dick, Jolande, Ineke en Agnes
Hoi Sido,

Hierbij nog eens onze hartelijke dank voor de bijzonder leerzame en gezellige middag die jij ons onlangs bezorgde op dinsdag 25 september. We hadden best hoge verwachtingen betreffende deze trip naar Berlijn en jij was precies die waardevolle aanvulling waar we op hoopten. Interessant waren de verhalen over Kreuzberg, de Muur en Neukoln. Tempelhof was een openbaring en eigenlijk willen we nu maar een ding en dat is nog een keertje terug naar Berlijn!
Wij wensen je veel succes met verdere excursies, geniet intussen ook veel van je zoon Joris en misschien wel tot een volgende keer!
Dank nogmaals en hartelijke groeten van

Dick, Jolande,Ineke en Agnes.