Fietstocht 2 maart 2012

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstocht 2 maart 2012

Cora en Marijke
Een leuke manier om Berlijn te verkennen. De 4 uren zijn zo voorbij omdat Sido het enthousiast weet te vertellen. Zeker een aanrader.