Fietstocht 20 juli 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstocht 20 juli 2015

Gerard de Kluyver
Wat een fijne fietstocht door het immense Berlijn.
Heerlijk relaxed fietsend en af en toe afstappen voor een uitleg wat er te zien is met de nodige geschiedenis.
Sido doet dit alles met- veel - merkbaar plezier. Het is een aanrader om deze Dwars-door-Berlijn tocht te maken.
We hebben genoten van A tot Z.

Met vriendelijke groeten,

Gerard de Kluyver