Fietstocht 29-4-12

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstocht 29-4-12

Fam. Schuurmans
Een hele leuke en leerzame middag gehad samen fietsend met sido door Berlijn, je krijgt zo wel een goede indruk van de stad. Sido kon er ook heel enthousiast over vertellen.
We hadden ook nog super mooi weer zo rond de 25 graden.