Fietstocht Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstocht Berlijn

Stephan van erp
Prachtige fietstocht langs de vele mooie en verborgen plekken van Berlijn. Leuke gids. Volgens mij heeft hij ook kwaliteiten om mijn band FuseOn te promoten in Berlijn...