Fietstocht door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstocht door Berlijn

Marten Koning
Beste Sido,

We zijn al weer twee dagen terug uit Berlijn, wel nog wat onwennig!
Zes prachtige dagen gehad in het bruisende Berlijn.

We hebben genoten van de prachtige fietstocht door Berlijn waar jij ons doorheen leide als gids,
vooral ook de uitleg die je bij de verschillende stops hield was erg verhelderend.

Nogmaals hartelijk dank, we hebben je kaartje en maken reclame voor je.

Groetjes,

Sijbrand & Wilma Markus, Marten & Tjitske Koning