Fietstocht langs de Muur

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstocht langs de Muur

François Bakker
Op 1 mei maakten we met Sido een fietstocht langs de restanten van de Berlijnse muur. Met zijn blauwe map met foto's en tekeningen legde hij de geschiedenis van de muur uit. Al fietsend wees hij ons op resten van de muur en de grensovergangen (wachttorens, vlaggenmasten, resten van een station). Zowel voor ons als voor onze kinderen was het leerzaam. De stop bij een Biergarten aan het water was ook leuk.