Fietstocht met Nederlandse gids

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstocht met Nederlandse gids

Evelien Reinders
Een echte aanrader,mooie en leuke plekjes gezien.
Sido, een goede en vriendelijke gids die de geschiedenis van Berlijn op een geweldige manier verteld.Ook geeft hij tips om zelf verder te gaan door de stad om plekjes te zien die je zo voorbij zou lopen.