Fietstour Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstour Berlijn

Marijke van Nelemans van Schaik
In de herfstvakantie waren we met ons gezin een paar dagen in Berlijn. We hebben een fietstocht gemaakt door de stad met Sido en dat was ontzettend leuk en leerzaam! Sido kan goed vertellen. De kinderen (8, 10 en 13) vonden het fietsen over de landingsbaan van voormalig vliegveld Tempelhof het hoogtepunt!