Fietstour met Sido

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstour met Sido

Pieter
Afgelopen weekend een fietstour gedaan door Berlijn met Sido. Proficiat, professioneel en aangenaam georganiseerd. Niet te veel data's maar inhoudelijk spannende verhalen. Zoals het hoort dus. Top Sido!