Fietstour

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietstour

Peter
We hadden een zeer informatieve start van ons 3 daags verblijf met de fietstour door Berlijn.
Dank dat je je kennis met ons hebt gedeeld.