Geweldig!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Geweldig!!

Marc
De "tour de Berlin" die wij met Sido hebben gemaakt was het hoogtepunt van de vakantie. Sido bracht ons naar alle plekjes die we anders nooit zouden hebben ontdekt en wist er veel en gebiologeerd over te vertellen.
Ik kan iedereen deze rondleiding aanraden, zelfs mensen die al in Berlijn wonen! Als er zulke rondleidingen waren in Nederlandse steden zouden wij ze allemaal doen!