Geweldig

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Geweldig

Fam. Bruurmijn
Afgelopen weekend voor de eerste keer Berlijn bezocht en wij hadden geen betere manier kunnen bedenken om zo Berlijn te ontdekken en vooral te zien. Het weer was dan ook ideaal en de verkeersvriendelijke stad maakte van het geheel een hele mooie middag. De uitleg door Sido verdiend bij deze een dikke pluim, helemaal geen saai verhaal. Met zijn map met foto's visualiseerde hij de plek waar wij op dat moment waren zodat het geheel nog duidelijker en nog indrukwekkender werd. Wij waren dan ook allemaal zeer tevreden over deze middag. Sido hartstikke bedankt en misschien tot een volgende keer.