Geweldige ervaring

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Geweldige ervaring

Hans van Drunen
We kenden Berlijn al een beetje, Sido heeft ons een andere, nieuwe en prachtige kant van Berlijn laten zien. Dit hadden we niet willen missen!
Vooral het fietsen op de landingsbaan op Tempelhof was een belevenis. We komen graag terug!