Geweldige fietstocht

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Geweldige fietstocht

Jolanda v tuijl
De dagtocht van 7 uur gedaan meteen op de eerste dag. Echt veel gezien en het is goed te doen. Gekozen voor combinatie van de 3 tochten zowel de hoogtepunten als ddr en tempelhof.Sido stopt regelmatig om te vertellen. Echt heel interresant zonder dat langdradig wordt. Als we nog een keer naar Berlijn gaan dan gaan we zeker nog een fietstocht maken met Sido.