Gewoon doen !

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Gewoon doen !

Leo en familie
Op 28/08/2014 genoten wij van een fijne fietsrondleiding door het andere Berlijn.  
Voor ons staat SIDO voortaan voor :
-Superinteressant
-Informatief (top!)
-Dakterras
-Originaliteit

Wij kunnen deze gedreven gids alleen maar aanbevelen.