Helemaal super!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Helemaal super!

Berend en Caroline
Maandag 5 mei zijn wij met Sido door Berlijn gefietst. Het was een fantastische dag met lekker weer, mooie bezienswaardigheden en daarbij ook nog eens een fantastische gids. Bij deze bedanken wij Sido nogmaals voor zijn geweldige rondleiding en raden wij dit van harte aan!

Berend en Caroline